Adolescència i Joventut

El repte d’afrontar la vida real

berta-font-adolescencia-juventud

L’adolescent inicia la seva relació amb el món exterior havent d’assumir les seves pròpies decisions i amb aquestes, n’hi ha una que és d’una importància capdal: la de triar els aliments que vol consumir.

Sovint, el seu criteri respecte l’alimentació està sota la influència de pressions externes, com la moda, la publicitat i models negatius d’amics i companys que poden influir negativament en la seva conducta.

En aquesta etapa rellevant en la vida de joves i adolescents, establir unes bones pautes alimentàries és la base per a garantir un desenvolupament correcte integral i establir una conducta alimentària positiva que es mantingui en el temps.

Els adolescents i les seves famílies necessiten les pautes i eines que els hi pot oferir un professional de la medicina que inclogui els coneixements fisiològics precisos per a entendre els efectes de l’alimentació sobre l’organisme.

Et preocupa com menja el/la teu/va fill@?

Et preocupa el comportament de/de la teu/va fill@ amb el menjar?

Té excés de pes?, o per contra, està massa prim@?

Sovint rebutja un tipus d’aliment?

Fa dietes o deixa de menjar sense control professional?

És susceptible a pressions externes, la moda o la publicitat?

Es preocupa insistentment pel seu aspecte físic i pel seu pes?

El menjar és una font de discussió?

En la consulta mèdica orientada a ells es treballa:

Assessorament personalitzat en pautes alimentàries

Establiment d’una dieta equilibrada en funció de les necessitats personals

Desenvolupament del sentit crític vers el consum d’aliments

Ensenyament de bons hàbits en l’alimentació

Promoció de la reflexió sobre la influència de la publicitat en l’alimentació

Coneixement dels canvis que experimenta el cos durant l’adolescència

Orientació a pares i família sobre la conducta alimentària dels fills