Alimentació Positiva
És un concepte que es basa en la promoció d’accions, actituds i pensaments que millorin la relació amb el menjar.
Lluny de prohibir o marcar pautes restrictives, l' Alimentació Positiva proposa ampliar la varietat dels aliments a consumir i motiva la incorporació de pautes sostenibles que permetin obtenir resultats afavoridors i permanents.

L'Alimentació Positiva contempla les propietats profitoses dels diferents aliments a ingerir i les diferents etapes del procés de l’alimentació, des de que ens posem a taula per menjar, fins a les idees que tenim del que volem consumir, la compra que fem i la mateixa preparació dels aliments.

Dins d’aquest concepte d’Alimentació Positiva se li dóna tanta importància al moment de la ingesta dels aliments com a totes les accions que es donen després de menjar, com l’emmagatzematge i el reciclatge de les restes.

L'Alimentació Positiva persegueix el màxim benestar en tot el procés de l’alimentació, adaptant-se als requeriments de cada persona. Es clau animar a cada persona a que gestioni d’una manera responsable la seva pròpia alimentació.

Menjo quan tinc gana o menjo per menjar?