Si desitgeu contactar:

Dra. Berta Font

Col·legiada nº 49.808

T: 610 50 71 24

info@bertafont.com

Les dades que es puguin obtenir a través del contacte telefònic o per correu electrònic s’utilitzaran exclusivament per contactar amb la persona interessada i respondre a la sol.licitut pertinent. En cap cas s’inclouran en una base de dades que pugui remetre's a tercers ni ser utilitzada amb finalitats comercials.